Thợ chế biến thực phẩm

Thợ chế biến thực phẩm là người tham gia trực tiếp vào công việc chế biến thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kiêm tra chất lượng sản phẩm của dây chuyên chế biến thực phẩm từ nguyên liệu đến thành phẩm; tổ chức sản xuất và chế biến thực phẩm ở quy mô vừa và nhỏ

Hướng nghiệp


Sở thích Holland

Kết quả kiểm tra Holland của bạn

Năng lực hướng nghiệp ILO

Kết quả kiểm tra năng lực hướng nghiệp của bạn

Mô Tả


Lộ trình


Đào tạo


Reviews


Leave a Review

Select a rating
Overall
Drop files here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico
(You can upload 3 files)
Please drag & drop the files to rearrange the order

KHÁM PHÁ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN

820
8311