Hướng dẫn:
  • B1: Nhập mã Holland.
    Nếu bạn đang xem trang kết quả trắc nghiệm hướng nghiệp, mã đã được nhập tự động.
  • B2: Bấm 2 lần vào nút lọc theo mã để đánh dấu các nhóm ngành theo mã Holland.
  • B3: Bấm vào các phần tô màu sáng để Khám phá các lĩnh vực và ngành nghề
Hãy đánh giá chất lượng bà viết giúp chúng tôi