Tra Cứu Điểm Chuẩn Đại Học – Cao Đẳng

wdt_ID Mã Trường Tên Trường Năm Mã ngành Tên ngành Tổ hợp Điểm chuẩn Ghi chú Phương Thức
1 ANH Học viện An ninh nhân dân 2021 7860100 Nghiệp vụ An ninh A00 26,20 Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 1 Xét Điểm Thi THPT
2 ANH Học viện An ninh nhân dân 2021 7860100 Nghiệp vụ An ninh A01 27,24 Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 1 Xét Điểm Thi THPT
3 ANH Học viện An ninh nhân dân 2021 7860100 Nghiệp vụ An ninh C03 26,66 Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 1 Xét Điểm Thi THPT
4 ANH Học viện An ninh nhân dân 2021 7860100 Nghiệp vụ An ninh D01 27,56 Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 1 Xét Điểm Thi THPT
5 ANH Học viện An ninh nhân dân 2021 7860100 Nghiệp vụ An ninh A00 27,81 Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 1 Xét Điểm Thi THPT
6 ANH Học viện An ninh nhân dân 2021 7860100 Nghiệp vụ An ninh A01 29,99 Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 1 Xét Điểm Thi THPT
7 ANH Học viện An ninh nhân dân 2021 7860100 Nghiệp vụ An ninh C03 28,55 Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 1 Xét Điểm Thi THPT
8 ANH Học viện An ninh nhân dân 2021 7860100 Nghiệp vụ An ninh D01 29,26 Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 1 Xét Điểm Thi THPT
9 ANH Học viện An ninh nhân dân 2021 7860100 Nghiệp vụ An ninh A00 26,51 Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 2 Xét Điểm Thi THPT
10 ANH Học viện An ninh nhân dân 2021 7860100 Nghiệp vụ An ninh A01 26,73 Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 2 Xét Điểm Thi THPT
Trung bình 27,65
Thấp nhất 26,20
Cao nhất 29,99
4.6/5 - (247 bình chọn)

La Bàn Hướng Nghiệp

Websie đang được xây dựng
Website La Bàn Hướng Nghiệp đang được xây dựng. Thông tin trên website đang được biên tập, thử nghiệm và thẩm định. Người dùng cân nhắc khi sử dụng các thông tin trên website.