There was an issue displaying the chart. Please edit the chart in the admin area for more details.

Tra Cứu Điểm Chuẩn Đại Học – Cao Đẳng

Điểm chuẩn các trường cao đẳng, đại học qua các năm. Giúp bạn tra cứu so sánh điểm chuẩn, tỷ lệ chọi và năng lực bản thân. Chú ý: – Dễ nhầm lẫn Mã Trường và Tên Viết Tắt của trường. – Kiểm tra lại các thông tin trên website của trường mà bạn yêu thích.

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Mã Ngành Tên Ngành Mã Trường Tên Trường Điểm Chuẩn Tổ Hợp Môn Truong Năm Phương thức Tên Viết Tắt Ghi Chú
72770 vmtruong 08/03/2024 08:04 AM vmtruong 08/03/2024 08:04 AM 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học ĐH Tân Tạo 19.00 A00, B00, B03, B08 ĐH Tân Tạo – TTU 2022 Xét Điểm Học Bạ TTU Học bạ
72771 vmtruong 08/03/2024 08:04 AM vmtruong 08/03/2024 08:04 AM 7340101 Quản trị kinh doanh ĐH Tân Tạo 18.00 A00, A01, D01, D07 ĐH Tân Tạo – TTU 2022 Xét Điểm Học Bạ TTU Học bạ
72772 vmtruong 08/03/2024 08:04 AM vmtruong 08/03/2024 08:04 AM 7420201 Công nghệ sinh học ĐH Tân Tạo 18.00 A00, B00, B03, B08 ĐH Tân Tạo – TTU 2022 Xét Điểm Học Bạ TTU Học bạ
72773 vmtruong 08/03/2024 08:04 AM vmtruong 08/03/2024 08:04 AM 7340120 Kinh doanh quốc tế ĐH Tân Tạo 18.00 A00, B00, D01, D07 ĐH Tân Tạo – TTU 2022 Xét Điểm Học Bạ TTU Học bạ
72774 vmtruong 08/03/2024 08:04 AM vmtruong 08/03/2024 08:04 AM 7720301 Điều dưỡng ĐH Tân Tạo 19.00 A00, B00, B03, B08 ĐH Tân Tạo – TTU 2022 Xét Điểm Học Bạ TTU Học bạ
72775 vmtruong 08/03/2024 08:04 AM vmtruong 08/03/2024 08:04 AM 7220201 Ngôn ngữ Anh ĐH Tân Tạo 18.00 A00, D01, D07, D08 ĐH Tân Tạo – TTU 2022 Xét Điểm Học Bạ TTU Học bạ
72776 vmtruong 08/03/2024 08:04 AM vmtruong 08/03/2024 08:04 AM 7720101 Y khoa ĐH Tân Tạo 22.00 A00, B00, B03, B08 ĐH Tân Tạo – TTU 2022 Xét Điểm Học Bạ TTU Học bạ
72777 vmtruong 08/03/2024 08:04 AM vmtruong 08/03/2024 08:04 AM 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học ĐH Tân Tạo 700.00 DGNLHCM ĐH Tân Tạo – TTU 2022 TTU Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM
72778 vmtruong 08/03/2024 08:04 AM vmtruong 08/03/2024 08:04 AM 7340101 Quản trị kinh doanh ĐH Tân Tạo 650.00 DGNLHCM ĐH Tân Tạo – TTU 2022 TTU Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM
72779 vmtruong 08/03/2024 08:04 AM vmtruong 08/03/2024 08:04 AM 7420201 Công nghệ sinh học ĐH Tân Tạo 650.00 DGNLHCM ĐH Tân Tạo – TTU 2022 TTU Điểm ĐGNL ĐHQG TP.HCM
Trung bình 213.20
Thấp nhất 18.00 Thấp nhất 2022
Cao nhất 700.00 Cao nhất 2022

There was an issue displaying the chart. Please edit the chart in the admin area for more details.

4.6/5 - (247 bình chọn)

La Bàn Hướng Nghiệp

Websie đang được xây dựng
Thông tin trên website đang được biên tập, thử nghiệm.
Người dùng cân nhắc khi sử dụng các thông tin trên website.