Thuyết RIASEC

Thuyết RIASEC

Lí thuyết RIASEC do TS. John L. Holland (viết tắt là JH) xây dựng dựa trên 8 giả thiết, trong đó có 5 giả thiết cơ bản sau đây: 1. Giả thiết thứ nhất: Bất

Danh Mục Giáo Dục, Đào Tạo Của Hệ Thống Giáo Dục Quốc Dân Việt Nam

Danh Mục Giáo Dục, Đào Tạo Của Hệ Thống Giáo Dục Quốc Dân Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2017/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2017   QUYẾT ĐỊNH

Mình đã trở thành tiếp viên hàng không như thế nào? – Dương Thu Thảo

Mình đã trở thành tiếp viên hàng không như thế nào? – Dương Thu Thảo

Hi, các bạn
Thảo nghĩ chắc hẳn ai cũng phải tự đi trên con đường của của chính mình nhưng nếu có người ủng hộ và đồng hành thì sẽ vui hơn, Thảo hy vọng sẽ có thể đi cùng các bạn ở những bước đầu tiên trên con đường thực hiện ước mơ của mình. Vì nhận được quá nhiều tình cảm của các bạn, Thảo nghĩ mình nên chăm chỉ và siêng năng hơn, cám ơn các bạn đã xem.

Chủng vân tay At – Tented Arch

Chủng vân tay At – Tented Arch

Nhận biết chủng vân tay At - Tented Arch Các vân tay giống như những gò nhỏ hình thành từ điểm tâm, trông có vẻ thấp hơn

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

BẢN TIN GIÁO DỤC

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

TUYỂN SINH

Thuyết RIASEC

Lí thuyết RIASEC do TS. John L. Holland (viết tắt là JH) xây dựng dựa trên 8 giả thiết, trong đó có 5 giả thiết

Mình đã trở thành tiếp viên hàng không như thế nào? – Dương Thu Thảo

Hi, các bạn
Thảo nghĩ chắc hẳn ai cũng phải tự đi trên con đường của của chính mình nhưng nếu có người ủng hộ và đồng hành thì sẽ vui hơn, Thảo hy vọng sẽ có thể đi cùng các bạn ở những bước đầu tiên trên con đường thực hiện ước mơ của mình. Vì nhận được quá nhiều tình cảm của các bạn, Thảo nghĩ mình nên chăm chỉ và siêng năng hơn, cám ơn các bạn đã xem.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Hướng nghiệp

Thuyết RIASEC

Lí thuyết RIASEC do TS. John L. Holland (viết tắt là JH) xây dựng dựa trên 8 giả thiết, trong đó có 5 giả thiết

Mình đã trở thành tiếp viên hàng không như thế nào? – Dương Thu Thảo

Hi, các bạn
Thảo nghĩ chắc hẳn ai cũng phải tự đi trên con đường của của chính mình nhưng nếu có người ủng hộ và đồng hành thì sẽ vui hơn, Thảo hy vọng sẽ có thể đi cùng các bạn ở những bước đầu tiên trên con đường thực hiện ước mơ của mình. Vì nhận được quá nhiều tình cảm của các bạn, Thảo nghĩ mình nên chăm chỉ và siêng năng hơn, cám ơn các bạn đã xem.