Phục vụ bàn

Bồi bàn là người giới thiệu, tư vấn và phục vụ các món ăn, đồ uống cho khách hàng.

Hướng nghiệp


Sở thích Holland

Kết quả kiểm tra Holland của bạn

Năng lực hướng nghiệp ILO

Kết quả kiểm tra năng lực hướng nghiệp của bạn

Mô Tả


Lộ trình


Đào tạo


Reviews


Leave a Review

Select a rating
Overall
Drop files here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico
(You can upload 3 files)
Please drag & drop the files to rearrange the order

KHÁM PHÁ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN

Kỹ thuật viên chỉnh hình và phục hình
2221
321
2230
2221
2331