Chuyên gia dịch vụ pháp lí

Chuyên gia dịch vụ pháp lí, còn gọi là thư kí luật, sử dụng kiến thức chuyên môn để trợ giúp các chuyên gia pháp lí trong thông tin liên lạc, tài liệu, hỗ trợ nội bộ, hỗ trợ thủ tục và các hoạt động phối hợp quản lí nội bộ trong các văn phòng luật sư, ban pháp chế các doanh nghiệp lớn và các cơ quan Nhà nước. Họ cũng có thể hỗ trợ các nhà quản lí, chuyên gia pháp lí, các chuyên gia kinh tế có liên quan đến các vấn đề pháp lí, bao gồm cả những người có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, cho vay vốn và các giao dịch tài chính khác.

Hướng nghiệp


Sở thích Holland

Kết quả kiểm tra Holland của bạn

Năng lực hướng nghiệp ILO

Kết quả kiểm tra năng lực hướng nghiệp của bạn

Mô Tả


Lộ trình


Đào tạo


Reviews


Leave a Review

Select a rating
Overall
Drop files here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico
(You can upload 3 files)
Please drag & drop the files to rearrange the order

KHÁM PHÁ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN

2521
2122
2122
2632