Nhân viên công tác xã hội

Nhân viên công tác xã hội làm việc với các nhóm và cộng đồng. Họ tìm hiểu các vấn đề xã hội, hướng dẫn cho đối tượng gặp khó khăn trong các vấn đề xã hội và vấn đề liên quan nhằm giúp họ tìm kiếm và sử dụng các nguồn lực để vượt qua khó khăn và đạt được mục tiêu cụ thể

Hướng nghiệp


Sở thích Holland

Kết quả kiểm tra Holland của bạn

Năng lực hướng nghiệp ILO

Kết quả kiểm tra năng lực hướng nghiệp của bạn

Mô Tả


Lộ trình


Đào tạo


Reviews


Leave a Review

Select a rating
Overall
Drop files here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico
(You can upload 3 files)
Please drag & drop the files to rearrange the order

KHÁM PHÁ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN

5113