Nhà tâm lí học

Nhà tâm lí học nghiên cứu các quá trình tâm lí và hành vi của cá nhân hoặc nhóm người. Họ áp dụng kiến thức này để thúc đẩy, điều chỉnh sự phát triển của cá nhân, xã hội, giáo dục hoặc nghề nghiệp.

Hướng nghiệp


Sở thích Holland

Kết quả kiểm tra Holland của bạn

Năng lực hướng nghiệp ILO

Kết quả kiểm tra năng lực hướng nghiệp của bạn

Mô Tả


Lộ trình


Đào tạo


Reviews


Leave a Review

Select a rating
Overall
Drop files here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico
(You can upload 3 files)
Please drag & drop the files to rearrange the order

KHÁM PHÁ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN

32
2265