Nhân viên tổng đài dịch vụ khách hàng

Các doanh nghiệp thường có một tổng đài dịch vụ để giải đáp và hỗ trợ khách hàng được gọi là tổng đài dịch vụ khách hàng. Các nhân viên tổng đài dịch vụ khách hàng được đào tạo sử dụng điện thoại để giải đáp cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ cũng như thúc đẩy đẩy hỗ trợ việc bán sản phẩm; tạo dựng hình ảnh, thương hiệu… rất cần thiết với mỗi doanh nghiệp
Lưu

Hướng nghiệp


Sở thích Holland

Kết quả kiểm tra Holland của bạn

Năng lực hướng nghiệp ILO

Kết quả kiểm tra năng lực hướng nghiệp của bạn

Mô Tả


Lộ trình


Đào tạo


Reviews


Leave a Review

Select a rating
Overall
Drop files here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico
(You can upload 3 files)
Please drag & drop the files to rearrange the order

KHÁM PHÁ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN

3433
2622