Nhân viên marketing và bán hàng

Nhân viên marketing và bán hàng trong cửa hàng và tại các cơ sở bán lẻ trực tiếp bán nhiều loại hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng, giới thiệu chức năng và chất lượng hàng hóa và dịch vụ cho khách hiểu.
Lưu

Hướng nghiệp


Sở thích Holland

Kết quả kiểm tra Holland của bạn

Năng lực hướng nghiệp ILO

Kết quả kiểm tra năng lực hướng nghiệp của bạn

Mô Tả


Lộ trình


Đào tạo


Reviews


Leave a Review

Select a rating
Overall
Drop files here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico
(You can upload 3 files)
Please drag & drop the files to rearrange the order

KHÁM PHÁ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN

100
3154
4221
3334
3332
3321