Nhà thiết kế quảng cáo

Nhà thiết kế quảng cáo đưa ra ý tưởng, vẽ và thiết kế nên các hình ảnh mang tính biểu tượng để truyền tải thông điệp trong quảng cáo truyền thông. Mục tiêu là quảng bá sản phẩm, dịch vụ và ý tưởng đến cho người xem. Các hình ảnh và cách trình bày trong các quảng cáo, các lô-gô, biểu tượng của doanh nghiệp và tổ chức là sản phẩm trí tuệ của nhàthiết kế quảng cáo.

Hướng nghiệp


Sở thích Holland

Kết quả kiểm tra Holland của bạn

Năng lực hướng nghiệp ILO

Kết quả kiểm tra năng lực hướng nghiệp của bạn

Mô Tả


Lộ trình


Đào tạo


Reviews


Leave a Review

Select a rating
Overall
Drop files here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico
(You can upload 3 files)
Please drag & drop the files to rearrange the order

KHÁM PHÁ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN

NỔI BẬT
2168
NỔI BẬT
5141
2642