Nhà quay phim

Nhà quay phim là người ghi hình bộ phim, video, tác phẩm sân khấu, chương trình truyền hình và các sự kiện xã hội hay gia đình. Họ cũng cần đảm bảo rằng có sự phối hợp giữa các diễn viên và đội ngũ ghi hình. Các nhà quay phim là đạo diễn hình ảnh và đảm bảo hành động dược ghi lại chính xác

Hướng nghiệp


Sở thích Holland

Kết quả kiểm tra Holland của bạn

Năng lực hướng nghiệp ILO

Kết quả kiểm tra năng lực hướng nghiệp của bạn

Mô Tả


Lộ trình


Đào tạo


Reviews


Leave a Review

Select a rating
Overall
Drop files here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico
(You can upload 3 files)
Please drag & drop the files to rearrange the order

KHÁM PHÁ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN

742
713
712
711
621