Nghệ sĩ mỹ thuật

Nghệ sĩ Mỹ thuật là người tạo ra các tác phẩm nghệ thuật thông qua các phương tiện khác nhau như màu vẽ, điêu khắc, nhiếp ảnh, sắp đặt vật thể... Nghệ sĩ Mỹ thuật có khả năng biến ý tưởng, suy nghĩ, thông điệp thành hình dạng cụ thể cho người khác thưởng thức

Hướng nghiệp


Sở thích Holland

Kết quả kiểm tra Holland của bạn

Năng lực hướng nghiệp ILO

Kết quả kiểm tra năng lực hướng nghiệp của bạn

Mô Tả


Lộ trình


Đào tạo


Reviews


Leave a Review

Select a rating
Overall
Drop files here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico
(You can upload 3 files)
Please drag & drop the files to rearrange the order

KHÁM PHÁ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN

2653
3432
3431
3118