Chuyên gia dinh dưỡng

Chuyên gia dinh dưỡng tiến hành nghiên cứu, cải tiến và phát triển các khái niệm, phương pháp thực hiện liên quan đến việc chuẩn bị, áp dụng các chế độ ăn uống cho điều trị và các mục đích khác.

Hướng nghiệp


Sở thích Holland

Kết quả kiểm tra Holland của bạn

Năng lực hướng nghiệp ILO

Kết quả kiểm tra năng lực hướng nghiệp của bạn

Mô Tả


Lộ trình


Đào tạo


Reviews


Leave a Review

Select a rating
Overall
Drop files here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico
(You can upload 3 files)
Please drag & drop the files to rearrange the order

KHÁM PHÁ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN

32
2634