Bác sĩ thính học và trị liệu ngôn ngữ

Bác sĩ thính học và đặc trị các khuyết tật về ngôn ngữ xác định loại và mức độ khuyết tật ảnh hưởng đến chức năng nghe, nói, giao tiếp và nhai nuốt của con người. Họ chỉ định phương tiện hỗ trợ, thực hiện liệu pháp phục hồi chức năng và tư vấn cho bệnh nhân

Hướng nghiệp


Sở thích Holland

Kết quả kiểm tra Holland của bạn

Năng lực hướng nghiệp ILO

Kết quả kiểm tra năng lực hướng nghiệp của bạn

Mô Tả


Lộ trình


Đào tạo


Reviews


Leave a Review

Select a rating
Overall
Drop files here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico
(You can upload 3 files)
Please drag & drop the files to rearrange the order

KHÁM PHÁ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN

3422
2635
1829
2352
2264