Chủng vân tay Wi – Imploding Whorl

Nhận dạng vân tay Wi – Imploding Whorl

 • 2 tâm và 2 giao điểm.
 • Tâm bóp dài (chụm lại 1 nơi)

Đặc điểm tính cách Chủng vân tay Wi – Imploding Whorl

 • Có thể tương tác với đa dạng đối tượng, thuận lợi trong các lĩnh vực giao tiếp và quan hệ công chúng.
 • Thích ứng, hội nhập nhanh với môi trường. Tìm kiếm cơ hội, thách thức, nhưng chưa hết mình, do luôn có mâu thuẫn nội tại.
 • Suy nghĩ theo nhiều chiều hướng, đa góc nhìn. Luôn có “phương án B”, thực hiện nhiều cách khác nhau để đạt được mục tiêu.
 • Tò mò, hứng thú nhiều lĩnh vực, thích điều mới mẻ và thử thách, theo đuổi nhiều mục tiêu, nhưng vẫn còn nhiều cân nhắc.
 • Tiêu chuẩn cao, phân tích tỉ mỉ, hay đặt ra những câu hỏi, quan đến chất lượng và sự hoàn hảo.
 • Thiên hướng suy nghĩ quá nhiều dẫn đến sự mất tập trung, dễ bị nản lòng khi mục tiêu không như mong muốn.
 • Hay do dự, lưỡng lự khi suy nghĩ ở nhiều khía cạnh khác nhau. Đưa ra những cách tiếp cận bảo thủ, khả năng kiểm soát chi tiết.
 • Đề cao tinh thần hợp tác đội nhóm, thích hỏi và chia sẻ quan điểm với mọi người xung quanh.
 • Nóng tính nhưng có thể kiểm soát được. Tinh thần trách nhiệm cao

Khuyến nghị để phát triển bản thân dành cho Chủng vân tay Wi – Imploding Whorl

4.5/5 - (173 bình chọn)

Responses

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *