Quản lí bán hàng và marketing

Nhà quản lí bán hàng và marketing lập kế hoạch, chỉ đạo và điều phối hệ thống phân phối nhằm đảm bảo hàng hóa của doanh nghiệp đến nhà kho, cửa hàng và cuối cùng là đến với người tiêu dùng.

Hướng nghiệp


Sở thích Holland

Kết quả kiểm tra Holland của bạn

Năng lực hướng nghiệp ILO

Kết quả kiểm tra năng lực hướng nghiệp của bạn

Mô Tả


Lộ trình


Đào tạo


Reviews


Leave a Review

Select a rating
Overall
Drop files here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico
(You can upload 3 files)
Please drag & drop the files to rearrange the order

KHÁM PHÁ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN

100
3154
4221
3332
3321