Nhà trắc địa bản đồ

Nhà trắc địa bản đồ sử dụng các phương pháp và kỹ thuật khảo sát để xác định vị trí chính xác của các phân vùng tự nhiên, phân vùng xây dựng, ranh giới đất, nước, trong lòng đất, xây dựng và chỉnh sửa bản đồ kỹ thuật số, đồ họa và ảnh

Hướng nghiệp


Sở thích Holland

Kết quả kiểm tra Holland của bạn

Năng lực hướng nghiệp ILO

Kết quả kiểm tra năng lực hướng nghiệp của bạn

Mô Tả


Lộ trình


Đào tạo


Reviews


Leave a Review

Select a rating
Overall
Drop files here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico
(You can upload 3 files)
Please drag & drop the files to rearrange the order

KHÁM PHÁ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN

742
713
712
711
621