Thợ lắp đặt và sửa chữa điện

Thợ lắp đặt và sửa chữa điện dân đóng góp vai trò vô cùng to lớn cho ngành Điện lực của chúng ta do hiện nay thợ sửa chữa và lắp đặt hệ thống điện dân dụng còn đang thiếu nhân lực trầm trọng. Lắp đặt và sửa chữa điện bao gốm Hệ thống điện trong hộ gia đình, công ty, trường học, chung cư, nhà máy, các cơ sở sản xuất kinh doanh, sửa chữa cơ khí….

Hướng nghiệp


Sở thích Holland

Kết quả kiểm tra Holland của bạn

Năng lực hướng nghiệp ILO

Kết quả kiểm tra năng lực hướng nghiệp của bạn

Mô Tả


Lộ trình


Đào tạo


Reviews


Leave a Review

Select a rating
Overall
Drop files here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico
(You can upload 3 files)
Please drag & drop the files to rearrange the order

KHÁM PHÁ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN

742
713
712
711
621
7541