Nhà toán học

Toán học là nền tảng cho tất cả các ngành khoa học. Toán học có thể nặng về lí thuyết hoặc thiên về ứng dụng. Ví dụ như trong một thùng hình vuông có thể chứa bao nhiêu quả táo hình tròn? Bài toán ứng dụng này có ý nghĩa rất lớn đối với những người hàng ngày phải đóng gói và chuyển đi hàng triệu quả táo. Đó là vấn đề mà một nhà toán học cần giải quyết. Các nhà toán học và các nhà nghiên cứu liên quan tới toán học tiến hành nghiên cứu và phát triển các khái niệm toán học và tính toán rủi ro (xem thêm nghề Thống kế bảo hiểm), các lí thuyết, các phương pháp và kĩ thuật vận hành. Họ tư vấn cho các chuyên gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực như kĩ thuật, kinh doanh, y tế, khoa học, đời sống tự nhiên và xã hội. Nhiệm vụ cụ thể của một nhà toán học phụ thuộc vào lĩnh vực cụ thể mà người đó chuyên sâu.
Lưu

Hướng nghiệp


Sở thích Holland

Kết quả kiểm tra Holland của bạn

Năng lực hướng nghiệp ILO

Kết quả kiểm tra năng lực hướng nghiệp của bạn

Mô Tả


Lộ trình


Đào tạo


Reviews


Leave a Review

Select a rating
Overall
Drop files here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico
(You can upload 3 files)
Please drag & drop the files to rearrange the order

KHÁM PHÁ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN

2631
2413
2262
2141
2131
2111