Nhà nhiếp ảnh

Nhà nhiếp ảnh sử dụng khả năng tư duy, sáng tạo của bản thân và các kỹ thuật của máy ảnh để chụp ảnh. Họ có thể chụp hình ảnh tĩnh và động, sử dụng máy ảnh, máy quay video và các thiết bị khác để ghi lại và chỉnh sửa cả hình ảnh và âm thanh.

Hướng nghiệp


Sở thích Holland

Kết quả kiểm tra Holland của bạn

Năng lực hướng nghiệp ILO

Kết quả kiểm tra năng lực hướng nghiệp của bạn

Mô Tả


Lộ trình


Đào tạo


Reviews


Leave a Review

Select a rating
Overall
Drop files here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico
(You can upload 3 files)
Please drag & drop the files to rearrange the order

KHÁM PHÁ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN

2653
2651
3432
3118