Kỹ thuật viên bảo vệ môi trường

Kỹ thuật viên bảo vệ môi trường (BVMT) tiến hành các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm và trên thực địa để giám sát môi trường và phát hiện nguồn gốc vấn đề, kể cả những vấn đề gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Họ làm việc dưới sự chỉ đạo của các Kỹ sư và nhà khoa học môi trường

Hướng nghiệp


Sở thích Holland

Kết quả kiểm tra Holland của bạn

Năng lực hướng nghiệp ILO

Kết quả kiểm tra năng lực hướng nghiệp của bạn

Mô Tả


Lộ trình


Đào tạo


Reviews


Leave a Review

Select a rating
Overall
Drop files here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico
(You can upload 3 files)
Please drag & drop the files to rearrange the order

KHÁM PHÁ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN