Kỹ sư điện tử

Các Kỹ sư điện tử nghiên cứu, thiết kế và chỉ đạo xây dựng, bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống điện tử; tìm hiểu và tư vấn về các vấn đề kỹ thuật của vật liệu, sản phẩm hay quá trình chế tạo điện tử.
Lưu

Hướng nghiệp


Sở thích Holland

Kết quả kiểm tra Holland của bạn

Năng lực hướng nghiệp ILO

Kết quả kiểm tra năng lực hướng nghiệp của bạn

Mô Tả


Lộ trình


Đào tạo


Reviews


Leave a Review

Select a rating
Overall
Drop files here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico
(You can upload 3 files)
Please drag & drop the files to rearrange the order

KHÁM PHÁ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN

3141