Giáo viên tiểu học

Công tác giảng dạy đòi hỏi chuyên môn theo các nhóm tuổi học sinh. Giáo viên tiểu học dạy trẻ em từ lớp 1 đến lớp 5. Họ chủ yếu tập trung xây dựng cơ sở vững chắc cho kĩ năng đọc, viết, tính toán cùng với các kĩ năng khác như thể chất, tâm lí, trí tuệ và xã hội

Hướng nghiệp


Sở thích Holland

Kết quả kiểm tra Holland của bạn

Năng lực hướng nghiệp ILO

Kết quả kiểm tra năng lực hướng nghiệp của bạn

Mô Tả


Lộ trình


Đào tạo


Reviews


Leave a Review

Select a rating
Overall
Drop files here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico
(You can upload 3 files)
Please drag & drop the files to rearrange the order

KHÁM PHÁ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN

2635
2342
2353
2333
2332