Đạo diễn phim, sân khấu

Đạo diễn phim, sân khấu, còn gọi là đạo diễn và nhà sản xuất điện ảnh, sân khấu, là người chỉ đạo và sản xuất phim, các tác phẩm truyền hình, phát thanh và chương trình biểu diễn trên sân khấu.
Lưu

Hướng nghiệp


Sở thích Holland

Kết quả kiểm tra Holland của bạn

Năng lực hướng nghiệp ILO

Kết quả kiểm tra năng lực hướng nghiệp của bạn

Mô Tả


Lộ trình


Đào tạo


Reviews


Leave a Review

Select a rating
Overall
Drop files here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico
(You can upload 3 files)
Please drag & drop the files to rearrange the order

KHÁM PHÁ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN

2149
2432