Kỹ thuật viên ngành giấy

Kỹ thuật viên giấy phụ trách công nghệ Kỹ thuật trong quá trình sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy. Quá trình này bao gồm các công việc tập kết nguyên liệu, làm bột giấy, nghiền, xeo, ép, sấy, cán và cuộn để cuối cùng ra sản phẩm giấy, cũng như tái chế giấy và sản phẩm từ giấy

Hướng nghiệp


Sở thích Holland

Kết quả kiểm tra Holland của bạn

Năng lực hướng nghiệp ILO

Kết quả kiểm tra năng lực hướng nghiệp của bạn

Mô Tả


Con đường học


Trường đào tạo


Reviews


Leave a Review

Select a rating
Overall
Drop files here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico
(You can upload 3 files)
Please drag & drop the files to rearrange the order

KHÁM PHÁ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN

2654
2432