Chuyên gia quản lí đô thị

Chuyên gia quản lí đô thị xây dựng và triển khai các kế hoạch, chiến lược liên quan đến sử dụng đất, thiết kế môi trường đô thị, kể cả hệ thống giao thông, hướng dẫn và đảm bảo sự phát triển có trật tự ở các khu dân cư và cộng đồng. Công việc còn liên quan tới việc nghiên cứu, phân tích, tư duy chiến lược, kiến trúc, thiết kế đô thị, tham vấn cộng đồng, khuyến nghị chính sách, thực hiện quản lí đô thị.

Hướng nghiệp


Sở thích Holland

Kết quả kiểm tra Holland của bạn

Năng lực hướng nghiệp ILO

Kết quả kiểm tra năng lực hướng nghiệp của bạn

Mô Tả


Lộ trình


Đào tạo


Reviews


Leave a Review

Select a rating
Overall
Drop files here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico
(You can upload 3 files)
Please drag & drop the files to rearrange the order

KHÁM PHÁ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN