Chuyên gia phục hồi chức năng nghề nghiệp

Chuyên gia phục hồi chức năng nghề nghiệp giúp đỡ bệnh nhân trong quá trình phục hồi nghề nghiệp sau khi bị bệnh hoặc tai nạn bằng cách đưa họ tham gia các công việc mang tính sáng tạo, nghề nghiệp hoặc thủ công như làm vườn, tập thể dục, trò chơi và âm nhạc theo hướng dẫn của các bác sĩ

Hướng nghiệp


Sở thích Holland

Kết quả kiểm tra Holland của bạn

Năng lực hướng nghiệp ILO

Kết quả kiểm tra năng lực hướng nghiệp của bạn

Mô Tả


Lộ trình


Đào tạo


Reviews


Leave a Review

Select a rating
Overall
Drop files here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico
(You can upload 3 files)
Please drag & drop the files to rearrange the order

KHÁM PHÁ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN

3422
2635
1829
2352
2264