Biên tập viên nhà xuất bản

Biên tập viên làm việc với các tác giả, giúp họ trình bày tác phẩm của họ một cách lôi cuốn, chỉnh sửa và hoàn thiện bản thảo. Ngày nay, với sự phát triển của internet, ngành xuất bản cũng được mở rộng. Các biên tập viên cũng tham gia xây dựng nội dung trên mạng và kiểm tra xem các nội dung này có sử dụng ngôn ngữ chính xác và trình bày một cách hấp dẫn hay không.
Lưu

Hướng nghiệp


Sở thích Holland

Kết quả kiểm tra Holland của bạn

Năng lực hướng nghiệp ILO

Kết quả kiểm tra năng lực hướng nghiệp của bạn

Mô Tả


Lộ trình


Đào tạo


Reviews


Leave a Review

Select a rating
Overall
Drop files here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico
(You can upload 3 files)
Please drag & drop the files to rearrange the order

KHÁM PHÁ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN

Nhà thiết kế quảng cáo
3435
NỔI BẬT
2168
NỔI BẬT
5141
2642