Năng lực nghề nghiệp

Các hoạt động liên quan đến năng lực này phản ánh sở thích và khả năng làm việc với máy móc, thiết bị. Năng lực này còn liên quan đến vận động và biểu đạt của cơ thể thông qua thể thao, nhảy múa và diễn kịch...
Làm việc với con người hay còn được gọi là nhóm Xã hội, được thể hiện qua khả năng thấu hiểu, lắng nghe. Các đặc điểm có thể thấy ở nhóm này là việc họ nhiệt tình giúp đỡ mọi người, sợ làm người khác buồn lòng...
Năng lực này gắn liền với thiên hướng sử dụng kĩ năng lý luận và phân tích logic. Người có năng lực cao về phân tích logic sẽ rất thích tính toán, phân tích và lập kế hoạch. Người đó hiểu vấn đề nhân quả và sử dụng logic để giải quyết nhiều vấn đề khác nhau.
Năng lực ngôn ngữ phản ánh sự thông thạo ngôn ngữ và sử dụng từ ngữ, cách diễn đạt. Người có năng lực về ngôn ngữ sẽ thể hiện sự nhạy cảm với nghĩa của từ và có khả năng sử dụng ngôn từ trong giao tiếp sao cho hiệu quả và hấp dẫn.