Trưởng Nhóm Bán Hàng

0/5

Thông tin công việc


Mô tả


Yêu cầu


Quyền lợi


Reviews


Leave a Review

Select a rating
Overall
Drop files here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico
(You can upload 3 files)
Please drag & drop the files to rearrange the order

Nhà tuyển dụng


CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIHAMARK

0 meters