Thợ lắp ráp

Thợ lắp ráp là người làm việc trong lĩnh vực sản xuất, chuyên lắp ráp các loại sản phẩm như: lắp ráp máy cơ khí, máy cơ học; lắp ráp thiết bị điện; lắp ráp thiết bị điện tử; lắp ráp các sản phẩm kim loại, cao su, chất dẻo; lắp ráp các sản phẩm gỗ và các sản phẩm liên quan; lắp ráp các sản phẩm bằng giấy, bìa, da…..

Hướng nghiệp


Sở thích Holland

Kết quả kiểm tra Holland của bạn

Năng lực hướng nghiệp ILO

Kết quả kiểm tra năng lực hướng nghiệp của bạn

Mô Tả


Lộ trình


Đào tạo


Reviews


Leave a Review

Select a rating
Overall
Drop files here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico
(You can upload 3 files)
Please drag & drop the files to rearrange the order

KHÁM PHÁ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN

8311
7126