Thợ gốm sứ và thợ có liên quan

Thợ gốm và các thợ có liên quan chuẩn bị đồ gốm, sứ, đất nung, thiết bị vệ sinh, gạch, ngói và mài bằng tay hoặc bằng máy.

Hướng nghiệp


Sở thích Holland

Kết quả kiểm tra Holland của bạn

Năng lực hướng nghiệp ILO

Kết quả kiểm tra năng lực hướng nghiệp của bạn

Mô Tả


Lộ trình


Đào tạo


Reviews


Leave a Review

Select a rating
Overall
Drop files here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico
(You can upload 3 files)
Please drag & drop the files to rearrange the order

KHÁM PHÁ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN

Thợ thủ công trong ngành đồ gỗ và trang trí nội thất
7213
NỔI BẬT
7313