Thợ đường ống

Thợ đường ống lắp đặt, thay thế và bảo dưỡng hệ thống ống dẫn và máy móc cho đường cấp nước, khí đốt, hệ thống thoát nước, hệ thống cống rãnh và thiết bị chạy bằng sức nước và khí nén.

Hướng nghiệp


Sở thích Holland

Kết quả kiểm tra Holland của bạn

Năng lực hướng nghiệp ILO

Kết quả kiểm tra năng lực hướng nghiệp của bạn

Mô Tả


Lộ trình


Đào tạo


Reviews


Leave a Review

Select a rating
Overall
Drop files here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico
(You can upload 3 files)
Please drag & drop the files to rearrange the order

KHÁM PHÁ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN

820
8311