Sĩ quan quân đội

Sĩ quan quân đội là người chỉ huy và quản lí các đơn vị trong lực lượng quốc phòng. Lục quân, hải quân và không quân là ba quân chủng quốc phòng và là lực lượng rất quan trọng đối với việc bảo vệ an ninh quốc gia. Họ bảo vệ lãnh thổ quốc gia bao gồm vùng đất vùng biển và vùng trời. Bạn cũng có thể tham gia vào lực lượng quốc phòng với tư cách là chuyên gia trong nhiều ngành nghề khác nhau (ví dụ như kĩ sư, bác sĩ, y tá, kế toán, bác sĩ thú y, luật sư). Hầu như bất kì ngành nghề nào cũng có trong các quân chủng quốc phòng. Hệ thống cấp bậc quân hàm của sĩ quan quân đội gồm ba cấp, mười hai bậc: Cấp Uý có bốn bậc gồm Thiếu uý, Trung uý, Thượng uý, Đại uý. Cấp Tá có bốn bậc gồm Thiếu tá, Trung tá, Thượng tá, Đại tá. Cấp Tướng có bốn bậc gồm Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân, Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân, Thượng tướng, Đô đốc Hải quân, Đại tướng.

Hướng nghiệp


Sở thích Holland

Kết quả kiểm tra Holland của bạn

Năng lực hướng nghiệp ILO

Kết quả kiểm tra năng lực hướng nghiệp của bạn

Mô Tả


Lộ trình


Đào tạo


Reviews


Leave a Review

Select a rating
Overall
Drop files here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico
(You can upload 3 files)
Please drag & drop the files to rearrange the order

KHÁM PHÁ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN

3154
4221
3332
3321