Kỹ thuật viên Thú y

Kỹ thuật viên thú y thực hiện nhiệm vụ tư vấn, chẩn đoán, phòng ngừa và chữa bệnh thú y theo chỉ dẫn của bác sĩ thú y. Họ chăm sóc động vật được điều trị, thực hiện các thủ tục thường quy và hỗ trợ bác sĩ thú y trong các hoạt động
Lưu

Hướng nghiệp


Sở thích Holland

Kết quả kiểm tra Holland của bạn

Năng lực hướng nghiệp ILO

Kết quả kiểm tra năng lực hướng nghiệp của bạn

Mô Tả


Lộ trình


Đào tạo


Reviews


Leave a Review

Select a rating
Overall
Drop files here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico
(You can upload 3 files)
Please drag & drop the files to rearrange the order

KHÁM PHÁ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN

742
741
713
712
711
621