Kỹ sư khai thác dầu khí

Kỹ sư khai thác dầu khí ứng dụng các nguyên tắc vật lí, địa chất và hóa học để phát hiện và khai thác dầu và khí từ các mỏ dầu khí dưới lòng đất và dưới biển.

Hướng nghiệp


Sở thích Holland

Kết quả kiểm tra Holland của bạn

Năng lực hướng nghiệp ILO

Kết quả kiểm tra năng lực hướng nghiệp của bạn

Mô Tả


Lộ trình


Đào tạo


Reviews


Leave a Review

Select a rating
Overall
Drop files here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico
(You can upload 3 files)
Please drag & drop the files to rearrange the order

KHÁM PHÁ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN

3141