Kiểm soát sử dụng năng lượng (phân tích cấu trúc xây dựng, hệ thống sưởi ấm, thông gió, điều hòa không khí, nước và các quy trình công nghiệp để đảm bảo sử dụng năng lượng tối ưu)

Hướng nghiệp


Sở thích Holland

Kết quả kiểm tra Holland của bạn

Năng lực hướng nghiệp ILO

Kết quả kiểm tra năng lực hướng nghiệp của bạn

Mô Tả


Đào tạo


Reviews


Leave a Review

Select a rating
Overall
Drop files here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico
(You can upload 3 files)
Please drag & drop the files to rearrange the order

KHÁM PHÁ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN