Giáo viên trung học phổ thông

Giáo viên trung học phổ thông dạy học sinh ở các trường trung học phổ thông hoặc tương đương, ví dụ như trung tâm giáo dục thường xuyên. Họ dạy một hoặc nhiều môn học với mục đích giáo dục, hướng nghiệp, hoặc dạy nghề.

Hướng nghiệp


Sở thích Holland

Kết quả kiểm tra Holland của bạn

Năng lực hướng nghiệp ILO

Kết quả kiểm tra năng lực hướng nghiệp của bạn

Mô Tả


Lộ trình


Đào tạo


Reviews


Leave a Review

Select a rating
Overall
Drop files here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico
(You can upload 3 files)
Please drag & drop the files to rearrange the order

KHÁM PHÁ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN

2635
2341
2342
2353
2333