Bác sĩ y khoa

Bác sĩ y khoa khám và chữa bệnh cho những người bị ốm, bệnh tật hoặc tai nạn thương tật khác. Họ cũng tiến hành nghiên cứu, cải tiến và phát triển các khái niệm, lí thuyết và phương pháp phòng và khám chữa bệnh, làm công tác giảng dạy chuyên môn và tuyên truyền giáo dục sức khỏe

Hướng nghiệp


Sở thích Holland

Kết quả kiểm tra Holland của bạn

Năng lực hướng nghiệp ILO

Kết quả kiểm tra năng lực hướng nghiệp của bạn

Mô Tả


Lộ trình


Đào tạo


Reviews


Leave a Review

Select a rating
Overall
Drop files here

OR

Allowed file types: .jpg, .jpe, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .ico
(You can upload 3 files)
Please drag & drop the files to rearrange the order

KHÁM PHÁ NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN

3141