Liên hệ giữa Nhóm nghề Holland và Khối Thi, Ban Học

SỰ LIÊN HỆ CÁC NHÓM NGHỀ VÀ KHỐI THI, BAN HỌC

STT Nhóm
nghề
Khối thi Ban học tương ứng Ghi chú
1 Nhóm Kĩ
thuật
Đa số là khối
thi A, A1 và B,
V, H, T
– Ban Khoa học tự nhiên
là chính;
– Ban Khoa học cơ bản +
môn tự chọn
2 Nhóm
Nghiệp vụ
Khối A, A1,B, D – Ban Khoa học tự nhiên
là chính ;
– Ban Khoa học cơ bản +
môn tự chọn
3 Nhóm
Quản lí
Có khối A, A1,
D, C
– Ban Khoa học tự nhiên;
– Ban Khoa học xã hội;
– Ban Khoa học cơ bản +
môn tự chọn
Các trường đại học,
cao đẳng ngoài
công lập thì chọn
tất cả các khối thi A,
A1,B, C, D
4 Nhóm Xã
hội
Khối A, A1,B,
C, D.
– Ban Khoa học tự nhiên;
– Ban Khoa học xã hội;
– Ban Khoa học cơ bản +
môn tự chọn
Các trường đại học,
cao đẳng ngoài
công lập thì chọn
tất cả các khối thi A,
A1,B, C, D
5 Nhóm
Nghiên
cứu
Khối A, A1,B,
C, D
– Ban Khoa học tự nhiên;
– Ban Khoa học xã hội;
– Ban Khoa học cơ bản +
môn tự chọn
Các trường đại học,
cao đẳng ngoài
công lập thì chọn
tất cả các khối thi A,
A1,B, C, D
6 Nhóm
Nghệ
thuật
Khối C và Khối
năng khiếu là
chính, Khối H,
S, R
– Ban Khoa học xã hội là
chính;
– Ban Khoa học cơ bản +
môn tự chọn
Các trường đại học,
cao đẳng ngoài
công lập thì chọn
tất cả các khối thi A,
A1, B, C, D

 

5/5 - (232 bình chọn)

Responses

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *