Danh sách thành viên tham gia trắc nghiệm nghề nghiệp mới nhất

Top 10 người tham gia gần đây nhất

Nhóm Kỹ thuật

[ms_ranking_table id=”1028475267″ style=”table” limit=”10″ category=”R – Kỹ thuật” sort=”desc” hide=”score”]

Nhóm Nghiên cứu

[ms_ranking_table id=”1028475267″ style=”table” limit=”10″ category=”I – Nghiên cứu” sort=”desc” hide=”score”]

Nhóm Nghệ thuật

[ms_ranking_table id=”1028475267″ style=”table” limit=”10″ category=”A – Nghệ thuật” sort=”desc” hide=”score”]

Nhóm Xã hội

[ms_ranking_table id=”1028475267″ style=”table” limit=”10″ category=”S – Xã hội” sort=”desc” hide=”score”]

Nhóm Quản lý

[ms_ranking_table id=”1028475267″ style=”table” limit=”10″ category=”E – Quản lí” sort=”desc” hide=”score”]

Nhóm Nghiệp vụ

[ms_ranking_table id=”1028475267″ style=”table” limit=”10″ category=”C – Nghiệp vụ” sort=”desc” hide=”score”]

4.3/5 - (141 bình chọn)