Thang đo mức độ quan tâm nghề nghiệp Oregon (ORVIS)

Thang đo mức độ quan tâm nghề nghiệp Oregon (ORVIS)

1. Leadership: Lãnh đạo
2. Analysis: Phân Tích
3. Organisation: Tổ chức
4. Creativity: Sáng tạo
5. Adventure: Mạo hiểm
6. Altruism: Vị tha
7. Production: Chế tạo
8. Erudition: Uy bác

Khả năng vận dụng từ ngữ và cách diễn đạt.
Khả năng phân tích dữ liệu để lấy thông tin, hiểu ý nghĩa của thông tin, xác định qui luật và xu hướng, đưa ra phán đoán…
Nhạy cảm với không gian,vật thể, màu sắc
Họ thấu hiểu người khác, có khả năng hòa hợp và gây ảnh hưởng tới hành vi của người khác.
Làm chủ cách chuyển động, diễn đạt của cơ thể và có khả năng sử dụng tốt các dụng cụ, máy móc thiết bị.
Default description. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Default description. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Default description. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Hãy thả lỏng tâm trí và thực hiện khảo sát một cách thoải mái nhất. Đừng chọn câu nhiều điểm, hãy chọn câu phù hợp nhất với bạn. Không giới hạn thời gian nhưng tốt nhất là hãy hoàn thành nó dưới 15 phút thôi bạn nhé. Bắt đầu ngay nào!

Phiên bản trắc nghiệm hướng nghiệp dành cho học sinh trung học 14-19 tuổi – Tổ chức ILO

Gồm 5 nhóm năng lực (trí thông minh):

 

For additional information about the ORVIS scales, see Pozzebon, Visser, Ashton, Lee, & Goldberg (2010).

Pozzebon, J. A., Visser, B. A., Ashton, M. C., Lee, K., & Goldberg, L. R. (2010). Psychometric characteristics of a public-domain self-report measure of vocational interests: The Oregon Vocational Interest Scales. Journal of Personality Assessment, 92, 168-174.

Nguồn tham khảo:
Oregon Vocational Interest Scales (ORVIS): https://ipip.ori.org/newORVISSurvey.htm
ORVIS Scoring Key: https://ipip.ori.org/newORVISKey.htm
Psychometric Characteristics of a Public-Domain Self-Report Measure of Vocational Interests: The Oregon Vocational Interest Scales: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2822996/

4.3/5 - (222 bình chọn)