Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Thông tin chung

Chính sách bảo mật này (“Chính sách”) mô tả cách Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông Founda (“Founda”, “chúng tôi”) thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng website laban.edu.vn (“Website”).

2. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau:

 • Thông tin bạn cung cấp trực tiếp: Bao gồm họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin nhân khẩu học, thông tin về trình độ học vấn, nghề nghiệp, sở thích và các thông tin khác mà bạn cung cấp khi sử dụng các tính năng trên Website (ví dụ: tham gia khảo sát, đánh giá, điền form liên hệ).
 • Thông tin thu thập tự động: Khi bạn truy cập Website, chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, các trang bạn truy cập, thời gian bạn truy cập, và các thông tin khác thông qua cookie và công nghệ tương tự.

3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Cung cấp và cá nhân hóa dịch vụ: Cung cấp thông tin, nội dung và dịch vụ phù hợp với nhu cầu và sở thích của bạn, cá nhân hóa trải nghiệm người dùng trên Website.
 • Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng: Phân tích dữ liệu để cải thiện Website, nội dung và dịch vụ của chúng tôi.
 • Kết nối cung cầu: Giúp bạn kết nối với các đơn vị cung ứng dịch vụ, sản phẩm giáo dục phù hợp thông qua nền tảng của chúng tôi.
 • Gửi thông tin liên quan: Gửi email, tin nhắn hoặc thông báo về các chương trình khuyến mãi, sự kiện, hoặc thông tin khác mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm (bạn có thể từ chối nhận các thông tin này bất cứ lúc nào).
 • Tuân thủ pháp luật: Tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành.

4. Chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi cam kết không bán, cho thuê hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ các trường hợp sau:

 • Các đơn vị cung ứng dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy để hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp và cải thiện dịch vụ (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu, phân tích dữ liệu, tiếp thị).
 • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn nếu được yêu cầu bởi pháp luật hoặc để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, người dùng hoặc công chúng.

5. Bảo vệ thông tin của bạn

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ. Tuy nhiên, không có phương thức truyền dữ liệu nào qua internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là hoàn toàn an toàn.

6. Quyền của bạn

Bạn có các quyền sau đối với thông tin cá nhân của mình:

 • Quyền truy cập và chỉnh sửa: Bạn có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin cá nhân của mình.
 • Quyền xóa: Bạn có quyền yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình trong trường hợp không còn cần thiết cho mục đích thu thập.
 • Quyền hạn chế xử lý: Bạn có quyền yêu cầu hạn chế xử lý thông tin cá nhân của mình trong một số trường hợp nhất định.
 • Quyền phản đối xử lý: Bạn có quyền phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của mình vì mục đích tiếp thị trực tiếp.
 • Quyền rút lại sự đồng ý: Nếu chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn, bạn có quyền rút lại sự đồng ý đó bất cứ lúc nào.

7. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: [địa chỉ email hỗ trợ].

8. Thay đổi đối với Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên Website.

 

4/5 - (271 bình chọn)