Test

LA BÀN
HƯỚNG
NGHIỆP
Xin chào Chưa có dữ liệu
Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài trắc nghiệm Holland

Test

Khám Phá Bản Thân Cùng La Bàn Hướng Nghiệp

Biểu đồ 6 nhóm sở thích Holland - RIASEC

Thang đo 6 nhóm sở thích Holland - RIASEC

Nhóm nổi trội

3 Nhóm Holland cao nhất

3 Nhóm Holland từ cao đến thấp

MẬT MÃ HOLLAND

Mã Holland 2 Nhóm

Mã holland 2 Nhóm cao nhất

[survey_holland_2code id=”1028475267″ data=”name”]

Xem thêm lựa chọn

[survey_holland_2code_all id=”1028475267″ data=”name”]

Bấm vào mã Holland bên trên để khám phá nghề nghiệp phù hợp.

Mã Holland 3 Nhóm

Mã Holland 3 Nhóm cao nhất

Xem thêm lựa chọn

[survey_holland_all id=”1028475267″ data=”name” uid=”true” session=”last”]

Bấm vào mã Holland bên trên để khám phá nghề nghiệp được gợi ý cho bạn

4.2/5 - (213 bình chọn)