Chủng vân tay trên 10 Ngón

Tay Trái

Tay Phải

Chủng vân tay Ngón Cái

Ngón Cái Trái

Ngón Cái Phải

Chủng vân tay Ngón Trỏ

Ngón Trỏ Trái

Ngón Trỏ Phải

4.5/5 - (302 bình chọn)