Lập kế hoạch nghề nghiệp

Lập kế hoạch nghề

Mô hình lập kế hoạch nghề gồm 7 bước vàđược chia làm 2 phần: tìm hiểu hành động

Tìm hiểu

  • Bản thân
  • Thị trường tuyển dụng lao động
  • Những tác động ảnh hưởng

Hành động

  • Xác định mục tiêu
  • Ra quyết định
  • Thực hiện
  • Đánh giá
4.2/5 - (242 bình chọn)